Gyülekezet

Gyülekezetünk alkalmai

A bővebb információért kattintson a megfelelő alkalomra és az ablak lenyílik.

Vasárnaponként 10:00 órakor tartunk istentiszteletet Kossuth utcai templomunkban.

A vasárnapi istentisztelettel párhuzamosan az iskolai tanév ideje alatt gyermekistentiszteletet tartunk.

Családi istentiszteletet tartunk a hónap első vasárnapján, 10 órakor, amelyre szeretettel várjuk gyülekezetünk minden korosztályát a kicsinyektől a dédszülőkig. A közösség megélését az istentisztelet után alkalom után teázással, beszélgetéssel folytatjuk a gyülekezeti teremben.

Ünnepnapokon az istentiszteletek a vasárnapi rend szerint folynak, az ünnep első és második napján is úrvacsoraosztással.

Szenteste az istentisztelet du. 17 órakor kezdődik, az óévi hálaadás du. 5 órakor, újév napján délelőtt 10 órakor.

A nagyhéten szerdán és csütörtökön 18 órakor, nagypénteken 10 és 18 órakor tartunk előkészítő istentiszteletet, az esti istentiszteleten a legátus szolgálatával.

Bácsán minden hónap 2. és 4. vasárnapján, valamint ünnep másodnapján tartunk istentiszteletet 11.30-tól ( Szitásdomb u. 7.).

Győrújfalun ünnep első napján 15 órakor tartunk istentiszteletet az evangélikus templomban.

Halacska csoport: az óvodás korú gyerekek részére, vasárnap, 10 óra, az istentisztelettel párhuzamosan a lelkészi hivatalban.

Bárka csoport: az iskolás korú gyerekek részére, vasárnap 10 órakor, a gyülekezeti teremben, az iskolai tanév idején.

Nőszövetségi óra:
Gyülekezetünk nőszövetségi köre hetente két alkalommal is találkozik: keddenként 15 órától imaórán valamelyik asszonytestvérnél, valamint szerdánként, 15 órakor a nőszövetségi teremben.

Gyülekezeti bibliaóra:
a szerdán, 17 órakor kezdődő bibliaóra bibliatanulmányozásra, közös imádságra, beszélgetésre ad lehetőséget gyülekezeti tagjaink számára.

Ifi óra:
Csütörtökön, 17 órától várjuk a már konfirmált fiatalokat (14 éves kortól) a gyülekezeti terembe, ahol bibliatanulmányozással, beszélgetéssel, játékkal tölthetünk el egy órát.

Női imaóra:
Minden hónap első és harmadik pénteken délután 18 órára a lelkészi hivatalba várjuk azokat a nőtestvéreinket, akik szeretnének beszélgetésben, közös Igére figyelésben, imádságban együtt lenni.

Presbiteri bibliaóra:
A hónap első szerdáján 18 órakor találkozunk presbiter, és pótpresbiter testvéreinkkel a gyülekezeti teremben, ahol imádságban, beszélgetésben vagyunk együtt.

Csütörtökön 16 órakor tartunk konfirmációi felkészítőt konfirmandus fiataljaink részére a gyülekezeti teremben.

Miért szolgálunk?

Gyülekezetünk
küldetése

1.

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words.

2.

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words.

3.

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words.

A gyülekezet

története

Győr keresztyén vallási életében meghatározó, hogy István királyunk püspöki székhellyé tette. Győr városának reformációja az 1542-52 közötti évtizedben jutott diadalra. Az első protestánsok...

A gyülekezet

története

Győr keresztyén vallási életében meghatározó, hogy István királyunk püspöki székhellyé tette. Győr városának reformációja az 1542-52 közötti évtizedben jutott diadalra. Az első protestánsok...

A gyülekezet

története

Győr keresztyén vallási életében meghatározó, hogy István királyunk püspöki székhellyé tette. Győr városának reformációja az 1542-52 közötti évtizedben jutott diadalra. Az első protestánsok...

Gyülekezetünk lelkipásztorai

 „…elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.”

(Mk 16,15)

Pálfi Zsuzsanna

Lelkipásztor

Wagner Tamás

Lelkipásztor